Retail shop & Office
.........................................................................

Kolang:

   
 
   
   
               ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ออกแบบตกแต่งภายใน Kolang

เจ้าของโครงการ:
สถานที่:
ขนาดพื้นที่:
งบประมาณ:
เวลาในการดำเนินงาน:


Kolang
นวนคร
-
1,250,000 บาท
30 วัน (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2006)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Copyright © 2009 by Phonkaveedesign.com Tel: 02 968 1104-5