Landscape
.........................................................................

Crystal Park:

   
 
   
   
               ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ออกแบบตกแต่งภายใน Crystal Park

เจ้าของโครงการ:
สถานที่:
ขนาดพื้นที่:
งบประมาณ:
เวลาในการดำเนินงาน:


คุณวิบูลย์
ถ. รามอินทรา-อาจณรงค์
200 ต.ร.ม.
120,000 บาท
300 วัน (สิงหาคม 2006-พฤษภาคม 2007)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Copyright © 2009 by Phonkaveedesign.com Tel: 02 968 1104-5